برهان

جزوه

جزوات آماده‌شده توسط برهان که به‌صورت ترجمه یا تألیف است.

پایه‌های بی‌ایمانی دینی

🔻 «پایه‌های بی‌ایمانی دینی» 📜 تعداد صفحات: ۱۴ 📌 ویژگی‌های کلیدی متن:🔸 علمی و کاملاً به‌روز🔸 دارای مراجع معتبر انگلیسی🔸 معادل‌سازی برخی اصطلاحات انگلیسی و عربی🔸 پی‌نوشت برای فهم بهتر🔸 اختصار و عدم‌زیاده‌گویی🔸 ترجمه شده ادامه مطلب

نیاز بشریت به پیامبران و رسالت آسمانی

🔻 «نیاز بشریت به پیامبران و رسالت آسمانی» 📜 تعداد صفحات: ۱۵ 📌 ویژگی‌های کلیدی متن:🔸 برشی از سخنان شیخ‌الاسلام ابن‌تیمیه و ابن‌القیم🔸 اختصار و عدم‌زیاده‌گویی🔸 برشی از کتاب دکتر الأشقر🔸 منتشر شده توسط برهان ادامه مطلب

اخلاق بدون خدا

🔻 «اخلاق بدون خدا» 📜 تعداد صفحات: ۹ 📌 ویژگی‌های کلیدی متن:🔸 مقاله‌ای مختصر دربارهٔ برهان اخلاق🔸 دارای مثال‌های متنوع و موردی🔸 پی‌نوشت برای فهم بهتر🔸 اختصار و عدم زیاده‌گویی 📌 ویژگی‌های کلیدی جزوه:🔹 صفحه‌آرایی ادامه مطلب

تصحیح مصادر شناخت

🔻 «تصحیح مصادر شناخت» 📜 تعداد صفحات: ۲۶ 📌 ویژگی‌های کلیدی متن:🔸 علمی و کاملاً به‌روز🔸 دارای مراجع معتبر انگلیسی🔸 معادل‌سازی برخی اصطلاحات انگلیسی و عربی🔸 پی‌نوشت برای فهم بهتر🔸 اختصار و عدم‌زیاده‌گویی🔸 ترجمه شده ادامه مطلب

مغالطات خداناباوران

🔻 «مغالطات خداناباوران» 📜 تعداد صفحات: ۳۹ 📌 ویژگی‌های کلیدی متن:🔸 علمی و کاملاً به‌روز🔸 دارای مراجع معتبر انگلیسی🔸 معادل‌سازی برخی اصطلاحات انگلیسی🔸 پی‌نوشت برای فهم بهتر🔸 اختصار و عدم‌زیاده‌گویی 📌 ویژگی‌های کلیدی جزوه:🔹 صفحه‌آرایی ادامه مطلب

جایگاه و قلمروی علم تجربی

🔻 «جایگاه و قلمروی علم تجربی» 📜 تعداد صفحات: ۱۰ 📌 ویژگی‌های کلیدی متن:🔸 علمی و کاملاً به‌روز🔸 دارای مراجع معتبر انگلیسی🔸 معادل‌سازی برخی اصطلاحات انگلیسی🔸 پی‌نوشت برای فهم بهتر🔸 اختصار و عدم‌زیاده‌گویی 📌 ویژگی‌های ادامه مطلب

مختصری پیرامون فرگشت

🔻 «مختصری پیرامون فرگشت» 📜 تعداد صفحات: ۲۰ 📌 ویژگی‌های کلیدی متن:🔸 علمی و کاملاً به‌روز🔸 دارای مراجع معتبر انگلیسی🔸 معادل‌سازی برخی اصطلاحات انگلیسی🔸 پی‌نوشت برای فهم بهتر🔸 اختصار و عدم‌زیاده‌گویی 📌 ویژگی‌های کلیدی جزوه:🔹 ادامه مطلب

پاسخی کوتاه به مسئلهٔ شر

🔻 جزوۀ «پاسخی کوتاه به مسئلهٔ شر» توسط برهان تهیه شده. 📜 تعداد صفحات: ۱۸ 📌 ویژگی‌های کلیدی متن:🔸 ترجمهٔ سخنرانی دکتر السندي [با کمی تصرف]🔸 تفصیل موضوع برای فهم بهتر🔸 بررسی جوانب مختلف شبهه ادامه مطلب

مباحثی در برهان کیهان‌شناختی کلامی

🔻 جزوۀ «مباحثی در برهان کیهان‌شناختی کلامی» توسط برهان تهیه شده. 📜 تعداد صفحات: ۱۸ 📌 ویژگی‌های کلیدی متن:🔸 علمی و کاملاً به‌روز🔸 دارای مراجع معتبر انگلیسی🔸 معادل‌سازی برخی اصطلاحات انگلیسی🔸 پی‌نوشت برای فهم بهتر🔸 ادامه مطلب