برهان

درسگفتار پنجم

📌 صفات اخلاقی پیغمبر،روایت انس بن مالک و ابوبکر صدیقزهد پیغمبر از دنیاصبوریش در سختیهاو برخی داستان های پراکنده از سیرت. 🔹 شمارۀ درسگفتار: پنجم 🎙️ استاد: ایوب انصاری( مدیر مدرسه دینی امام شافعی اِوز ادامه مطلب

درسگفتار: چهارم

📌 صفات اخلاقی پیغمبر،داستان هجرت به حبشه و مناظره جعفربن ابی طالب با عمرو بن العاص در حضور نجاشی،دیدگاه امهات المومنین پیرامون اخلاق رسول الله 🔹 شمارۀ درسگفتار: چهارم 🎙️ استاد: ایوب انصاری( مدیر مدرسه ادامه مطلب

درسگفتار سوم

📌 صفات اخلاقی پیغمبر،داستان کوه صفا،ملاقات ابوسفیان و هرقل و ذکر برداشتها و داستان های این حادثه 🔹 شمارۀ درسگفتار: سوم 🎙️ استاد: ایوب انصاری( مدیر مدرسه دینی امام شافعی اِوز فارس )

پیامبر و هم زیستی

پیامبر و هم زیستی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش از هجرت به مدینه چه رویکردی در قبال دیگران داشتند؟ پس از هجرت به مدینه چه رفتاری با پیروان یهودیت و مسیحیت را پایه ادامه مطلب

درسگفتار دوم

📌صفات اخلاقی پیغمبر و امکان شناخت عقلی رسول خدا 🔹شمارۀ درسگفتار: دوم 🎙️ استاد: ایوب انصاری

درسگفتار اول

🎙️مقدمه ای در بحث رسالت و پیغمبری و نیاز به آن و توضیحاتی پیرامون برخی نظرات در چرایی نیاز به دین و گروه های منکر اهمیت آن در میان مسلمانان. 1️⃣ درسگفتار اول استاد: ایوب ادامه مطلب