برهان

اسلام و برده داری

♦️ اسلام و برده داری ▪️چرا اسلام برده داری را حرام ننمود؟ با وجود اینکه اسلام برده داری را به حداقل رساند،بسیاری از امت ها را از زیر یوغ پادشاهان ظالم و تازیانه نظام ارباب_رعیتی ادامه مطلب

برده داری و اروپا

📌 برده داری و اروپا ▪️حقایقی که تاکنون نشنیده‌اید.▪️آیا با طلوع تمدن جدید غرب، برده‌داری غروب نمود؟▪️شکل های برده‌داری نوین چیست؟▪️چگونه فلاسفه و دانشمندان غربی در تثبیت پایه های برده‌داری نقش داشته‌اند؟ 🔻 هم اکنون ادامه مطلب

درسگفتار ششم

📌 مفهوم معجزه چیست؟آیا معجزه صرفا به جهت ایمان آوردن کفار است؟تفاوت معجزه با کرامات اولیاء چیست؟آیا پیغمبر معجزات حسی قابل اثباتی دارد؟ 🔹 شمارۀ درسگفتار: ششم 🎙️ استاد: ایوب انصاری( مدیر مدرسه دینی امام ادامه مطلب